محاسبه امتیازات ترفیع سالیانه بر اساس آیین نامه جدید


بنام خدا

با سلام به استحضار می رساند از این پس محاسبه امتیازات گزارش ترفیع سالیانه بر اساس آیین نامه جدید پژوهشی صورت می پذیرد.

© کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان محفوظ است.